Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Thiết kế thi công Karaoke dẹp - Bar Karaoke HaWaii Club

CĐT : Anh Hoàn Địa chỉ : Số 736 Điện Biên - TP Yên Bái

Bar HaWaii ClubBar MiNiPhòng 03


Phòng 04Dang Up.....
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Thi công Bar


Một số hình ảnh thi công ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét